Římskokatolická farnost Sobotín

Farní akce

Pouť k blahoslavené Marii Paschalis 2024

April 15, 2024, 1:45 a.m.

Srdečně zveme v sobotu 11. května 2024 na pouť k blahoslavené Marii Paschalis, spojenou s žehnáním mauzolea rodiny Kleinů. Mši svatou v kostele sv. Vavřince bude od 11 hodin slavit kardinál Dominik Duka; v rámci hudebního doprovodu Scholou od svatého Mořice pod vedením Jiřího Stodůlky zazní mše D dur ("Lužanská", op. 86) od Antonína Dvořáka (varhany: Jiří Gottwald). Následné žehnání mauzolea proběhne ve 12:30 hodin. Při mši svaté bude možnost přispět na obnovu sobotínských varhan (viz odkaz na YouTube), které prochází závěrečnou fází své rekonstrukce.

https://www.youtube.com/watch?v=FvaUX9GhibQ

Obrázek

Sobotínské vánoční zpívání koled 2023

Nov. 16, 2023, 5:17 a.m.

Srdečně zveme na vánoční zpívání koled v sobotínském kostele, které se bude konat v pondělí 25. prosince 2023 v 16.30 hodin. Přijďte si s námi jen tak zazpívat koledy, které určitě budete znát (nebo se naučíte nové :-) ), a nechte se vtáhnout do atmosféry onoho vánočního tajemství, kdy přišlo malé dítě na tento svět a zanechalo poselství o lásce Boha k lidem… Vstupné dobrovolné bude použito na rekonstrukci varhan v sobotínském farním kostele.

https://www.youtube.com/watch?v=FvaUX9GhibQ

Obrázek

Dopis sestry Marie Paschalis v římském památníku nových mučedníků

Oct. 11, 2023, 1:29 p.m.

Od včerejška, 6. října, se v bazilice svatého Bartoloměje na římském Tiberském ostrově, která se z vůle sv. Jana Pavla II. stala svatyní nových mučedníků, nachází vzácné svědectví o druhé světové válce. V kostele, kde se každý večer konají modlitby mladých lidí z komunity Sant'Egidio, byl totiž na oltář Nových mučedníků komunismu položen dopis sestry Paschaliny Jahnové [citace z webu vaticannews.va]. Více v níže uvedeném odkazu..

https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2023-10/dopis-sestry-paschalis-jahnove-v-rimskem-pamatniku-novych-mucedn.html

Obrázek

Pouť ke svatému Vavřinci 2023

Aug. 5, 2023, 9:14 a.m.

Zveme vás v neděli 13. srpna na tradiční pouť ke svatému Vavřinci, mše svatá začíná v 11.15 hodin. Kvůli chybejícím varhanám, která jsou aktuálně na generální opravě, bude letos po hudební stránce skromnější, i tak se ale můžete těšit na drobné pohoštění v duchu sv. Vavřince jako vtipného světce-mučedníka včetně medového a vinného překvapení.

Obrázek

Den s Marií Paschalis

March 24, 2023, 7:01 a.m.

Prožíjte během 24 hodin dvě akce v sobotínském kostele sv. Vavřince ke cti blahoslavené Marie Paschalis. V pátek 12.5. zveme v 18 hodin na koncert "Pocta Antonínovi Dvořákovi", kde zazní mimo jiné kompletní Biblické písně v podání baritonisty Jiřího M. Procházky za doprovodu Jana Gottwalda. V sobotu 13.4. ve 14 hodin se pak bude konat slavnostní mše svatá s biskupem, po které bude následovat žehnání Domu Marie Paschalis. K odpolední pohodě přispěje též farní den se soutěžemi, hrami pro děti a občerstvením.

Obrázek

Sobotínské varhany byly demontovány

Dec. 30, 2022, 4:47 a.m.

Dne 6.12.2022 byly varhany v sobotínském kostele demontovány a odeslány do dílny varhanáře Petra Stehlíka, kde proběhne jejich celková rekonstrukce. Tato akce byla zaznamenána též v regionálním tisku, viz níže uvedený link. Rychlost rekonstrukce bude záviset na tom, jak rychle se podaří vybrat potřebné finanční prostředky. Přispět může každý formou adopce píšťal na www.kostel-sobotin.cz/adopce.

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/varhany-generalni-oprava-kostel-sv-vavrince.A221207_695707_olomouc-zpravy_hrs

Obrázek

Sobotínské vánoční zpívání koled 2022

Nov. 17, 2022, 11:47 a.m.

Srdečně zveme na vánoční zpívání koled v sobotínském kostele, které se bude konat v neděli 25. prosince 2022 v 16.30 hodin. Přijďte si s námi jen tak zazpívat koledy, které určitě budete znát, nechte se vtáhnout do atmosféry onoho vánočního tajemství, kdy přišlo jedno malé dítě na tento svět a zanechalo poselství o lásce Boha k lidem… Vstupné dobrovolné bude použito na rekonstrukci varhan v sobotínském farním kostele.

https://www.youtube.com/watch?v=FvaUX9GhibQ&t=14s

Obrázek

Adopce píšťal s knižním dárkem

Nov. 17, 2022, 11:40 a.m.

Oprava historicky cenných varhan v sobotínském kostele sv. Vavřince se dostává do další fáze, dne 6. prosince 2022 budou varhany demontovány a odvezeny k opravě na jižní Moravu do dílny varhanáře Pavla Stehlíka. Díky adopci píšťal (dostupné na https://kostel-sobotin.cz/adopce) je již v tuto chvíli na transparantním účtu našetřeno přes 400 tisíc Kč, což je více než třetina částky, za kterou bude oprava provedena. Pro povzbuzení dalších dárců, a také třeba jako tip na dárek pro někoho blízkého, nyní kromě adopčního certifikátu přidáme u adopcí píšťal nad 2000 Kč knihu duchovních zamyšlení německého kněze Jörga Siegera, nazvanou Na cestě s milosrdným rebelem, která přeložil jeden z iniciátorů opravy sobotínských varhan Karel Hron v rámci jeho služby v kostele sv. Mořice v Olomouci. Jak píše v recenzi na knihu Alena Scheinostová v Katolickém týdeníku č. 31/2022, Jörg Sieger, který svá kázání shromáždil na webové stránce joerg-sieger.de, „bývá také hostem v médiích a i dalšími způsoby se snaží, aby se evangelium dostávalo k člověku a promlouvalo k němu v jeho konkrétních všednodenních životních situacích. Jeho promluvy jsou v Německu známé jako „kázání z praxe“ – protože jsou zemité, jednoduché a odpovídají i na otázky, které se jiným kazatelům mohou zdát příliš přízemní, než aby se jimi vůbec zabývali.“ Samotná kniha je pak „výběrem zamyšlení nad evangelijními texty či vlastně jakýmsi souborem komentovaných evangelií: vybrané biblické úryvky vykládají Siegerovy krátké homilie, ze kterých je patrný dobrý teologický základ, imponující společenský rozhled, a především pochopení pro obyčejné lidi v jejich zcela současných starostech – takže čtenář s překvapením objevuje, že to či ono slovo Písma opravdu mluví přímo k němu.“ Tuto knihu, na jejímž přebalu se skví jedna z vitráží sobotínského kostela, nelze sehnat v žádném knihkupectví, ale pošleme ji až do vyčerpání zásob na adresu každého nového dárce, který si o ni současně napíše na email varhany.sobotin@email.cz.

https://www.youtube.com/watch?v=FvaUX9GhibQ&t=14s

Obrázek

Benefiční koncert duchovní hudby

Aug. 11, 2022, 2:58 p.m.

Zveme na benefiční koncert duchovní hudby na obnovu varhan, který se uskuteční 28. září v 16 hodin. V programu zazní díla A. Michny, J.A. Plánického, A. Dvořáka a dalších skladatelů české a světové hudby v podání Anety Szukalské (soprán) za doprovodu Jana Gottwalda, organologa Arcidiecéze olomoucké. Vstupné dobrovolné bude použito na generální opravu varhan sobotínského farního kostela. Foto z květnového benefičního koncertu je na níže uvedeném odkazu.

https://kostel-sobotin.cz/fotogalerie/gallery/beneficni-koncerty-na-opravu-varhan/

Obrázek

Pouť ke svatému Vavřinci 2022

July 31, 2022, 4:09 p.m.

Zveme vás v neděli 7. srpna na tradiční pouť ke svatému Vavřinci. Mši svatou v 11.15 hodin opět doprovodí schola od kostela sv. Mořice v Olomouci v čele s jeho hlavním varhaníkem Jiřím Stodůlkou. Následovat bude drobné pohoštění v duchu sv. Vavřince jako vtipného světce-mučedníka a těšit se můžete i na (ještě drobnější) hudební překvapení.

Obrázek

Putovní naučná hra pro malé i velké „Bílá růže z Čech“ prodloužena!

May 21, 2022, 2:20 p.m.

V rámci oslav beatifikace řeholní sestry Marie Paschalis Jahn, která je pohřbena na sobotínském hřbitově, vás Římskokatolická farnost v Sobotíně srdečně zve na putovní naučnou hru. Hra je určena pro rodiny s dětmi, i pro jednotlivce, a je vyvěšena v rámci jednotlivých stanovišť na území obce Sobotín. Seznámíte se v ní s životem sestry Marie Paschalis, pro starší nabídne mnohá zamyšlení, pro mladší hravé úkoly na každém stanovišti a luštění slova do tajenky. Nechybí ani malá odměna v cíli :-). Bližší informace viz plakátek nebo www.foks-live.cz, plánek trasy obdržíte na startu – tj. v předsíni kostela sv. Vavřince v Sobotíně. Za měsíc červen, na jehož začátku byla hra spuštěna, jsme již obdrželi pozitivní ohlasy s přáním, zda by hra v obci Sobotín nemohla být ponechána i přes celé prázdniny v červenci a srpnu. S vděčností a radostí jsme vyšli vstříc a hru prodloužili. Věříme, že bude život s. Marie Paschalis obohacující i pro další účastníky.

https://www.foks-live.cz/

Obrázek

Nové video o varhanách a kostele sv. Vavřince

April 4, 2022, 11:28 p.m.

Zveme ke shlédnutí nového videa o varhanách a kostele sv. Vavřince v Sobotíně (autor Ota Blahoušek).

https://www.youtube.com/watch?v=FvaUX9GhibQ

Obrázek

Koncert a mše k blahořečení Marie Paschalis Jahn

April 2, 2022, 2:40 p.m.

Zveme na benefiční koncert k památce řádové sestry Marie Paschalis Jahn, který se uskuteční 8. května v 16 hodin. V programu zazní díla J. S. Bacha, A. Dvořáka, C. Francka, F. Poulenca a dalších skladatelů české a světové hudby v podání členky Moravské filharmonie v Olomouci, Lenky Černínové (housle), a členky orchestru opery Moravského divadla v Olomouci, Julie Glosová (hoboj), za doprovodu Jana Gottwalda, organologa Arcidiecéze olomoucké. Vstupné dobrovolné bude použito na generální opravu varhan sobotínského farního kostela. Na koncert navazuje v sobotínském kostele 18. června ve 14 hodin děkovná mše u příležitosti blahořečení Marie Paschalis Jahn (které proběhne o týden dříve ve Wroclavi) za účasti arcibiskupa Jana Graubnera. Marie Paschalis Jahn byla řeholnice z Kongregace sester sv. Alžběty a mučednice čistoty, která byla v Sobotíně zavražděna 11.5. 1945 ruským vojákem, protože mu odmítla být po vůli. O Marii Paschalis Jahn je též část nového videa o varhanách a kostele sv. Vavřince.

Obrázek

Akce v sobotínském kostele na jaře a v létě 2022

Jan. 3, 2022, 1:35 a.m.

Rádi bychom vás pozvali na akce, které se budou konat na jaře a v létě v sobotínském kostele sv. Vavřince. Zatím jen velmi stručně, s detaily k jednotlivým akcím se zavčas přihlásíme: 8.5. koncert k připomenutí Marie Paschalis Jahn, řeholnice z Kongregace sester sv. Alžběty a mučednice čistoty, která byla v Sobotíně zavražděna 11.5. 1945 ruským vojákem, protože mu odmítla být po vůli; 18.6. slavnostní mše u příležitosti blahořečení řádové sestry Marie Paschalis Jahn (které proběhne o týden dříve ve Wroclavi); 7.8. tradiční pouť ke svatému Vavřinci. Mimo to vás samozřejmě zveme i na pravidelné bohoslužby každou neděli v 11.15 hodin.

Obrázek

Vánoční sobotínské zpívání koled

Nov. 18, 2021, 11:40 p.m.

Co by to byly za Vánoce bez sněhu a zpívání těch nejkrásnějších koled? To první zaručit nemůžeme, ale na to druhé vás srdečně zveme do našeho kostela. Pojďte si s námi zazpívat koledy, které určitě budete znát (a tak, co jen covid dovolí), a vychutnat atmosféru ztichlého kostela, z jehož prostor dýchá slavnostní atmosféra tohoto okamžiku a přítmí prosvěcují plamínky svíček, přinášející paprsky světla do našich životů. Těšíme se na vás na Boží hod vánoční, v sobotu 25. prosince 2021 v 16:30 hodin, s ohledem na aktuální epidemiologická omezení. Vstup bude volný, ale součástí akce bude možnost přispět na opravu našich historicky cenných sobotínských varhan, které aktuálně prochází generální rekonstrukcí - ideálně formou adopce píšťal (kostel-sobotin.cz/adopce). Aby nás mohly při zpěvu co nejdříve opět doprovodit, a především, aby zde byly i pro další generace.

Obrázek

První benefiční koncert

Nov. 11, 2021, 1:27 p.m.

Generální oprava varhan, kterou jsme v našem kostele sv. Vavřince spustili na konci srpna, si vyžádá nemalé finanční prostředky, konkrétně téměř jeden milion korun. Jednou z možností, jak na tuto opravu přispět, je zúčastnit se série benefičních koncertů, které za tímto účelem plánujeme uspořádat. První z nich se uskutečnil v neděli 26. září 2021 a vystupili na něm Elena Prášilová-Gazdíková, sólistka opery Moravského divadla v Olomouci, a Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze olomoucké. V průběhu koncertu měli posluchači možnost zaposlouchat se do děl W.A. Mozarta, A. Dvořáka C. Francka a G. Verdiho, a nadto na začátku koncertu zazněly ještě i samotné varhany, které již během následujícího měsíce čeká rozebrání a stěhování do varhanářské firmy. Dle ovací ve stoje měl program koncertu úspěch, a potvrdila to i vybraná částka – téměř 9 tisíc Kč. Nezbývá tedy, než pozvat na další akci, kterou bude vánoční zpívání pro všechny věkové kategorie. Ať už se předtím sejdeme na půlnoční mši či nikoli, zpěv koled, nadto v nádherném prostředí našeho kostela, může být tou pověstnou třešinkou na pěkném prožití vánočních svátků. O detailech akce vás budeme ještě v předstihu informovat.

Obrázek

Adoptujte si píšťalu!

Oct. 9, 2021, 7:36 a.m.

V kostele svatého Vavřince právě probíhá rekonstrukce varhan a kdokoliv může finančně pomoci adopce jedné či více píšťal. Dárcům následně zašleme certifikát o adopci.

https://kostel-sobotin.cz/adopce

Obrázek