Římskokatolická farnost Sobotín

Varhany v kostele sv. Vavřince

Varhany v kostele sv. Vavřince v Sobotíně postavila v r. 1895 významná moravská varhanářská firma bratří Braunerů z Uničova (Mährisch Neustadt). Jedná se o mimořádně kvalitní romantické jednomanuálové varhany s pedálem, které jsou i přes řadu sekundárních zásahů dochované v původním stavu. Zvláště jejich zvuková stránka je velmi cenná.

Technický popis varhan

Hrací stůl je mechanický, v jeho spodní části je mechanicko-pneumatické mezirelé. Traktura varhan je pneumatická-tlaková, vedená v papírových konduktech a částečně i ve dřevěných blocích. Dvě vzdušnice mají rejstříkové kancely s kuželkami a jsou v pořadí manuál-pedál (pyramidální uspořádání). Tónové lišty jsou ovládány velkými míšky. Pod vzdušnicí manuálu je magacínový měch s klínovým foukačem, byl použit elektroventilátor zn. Meidinger, Basel. Varhanní skříň je pseudobarokní s ozdobami, prospekt se dochoval původní cínový. Dřevěné píšťaly mají neobvykle masivní konstrukci a jsou zhotoveny převážně z tvrdého dřeva.

Varhany jsou kromě sekundárních zásahů zachovány ve zcela původním stavu (1895), bez dispozičních změn nebo přestaveb. Jedná se o jeden z mála dochovaných nástrojů uničovské firmy Brauner, který je dochován v intaktním a funkčním stavu. Řada technických (traktura, vzdušnice) a zvukových (konstrukce píšťal) řešení je naprosto unikátní, proto je jediným smysluplným řešením obnovy vzácného nástroje jeho restaurování.

Dispozice varhan

Manuál, C – f3, 54 kláves a tónů
Principal 8´
Gedekt 8´
Viola Gamba 8´
Salicional 8´
Princ. Octav 4´
Flaut am(abile) 4´
Mixtur 2 2/3´

Pedál, C-h0, 24 kláves a tónů
Subbas 16´
Violoncell 8´

Pomocná zařízení
Balanční trčky pod manuálem: Piano-Forte-F:Forte-Pleno
Jako rejstříkové manubrium: Octav Pedalcopel Δ

Zdroj

Záměr na generální opravu varhan fy Brauner, Verze: I/2020. Sobotín, farní kostel sv. Vavřince.
Zpracoval: Jan Gottwald, organolog Arcidiecése olomoucké, Olomouc, 2020