Římskokatolická farnost Sobotín

Farní akce

Pouť k blahoslavené Marii Paschalis 2024

April 15, 2024, 1:45 a.m.

Srdečně zveme v sobotu 11. května 2024 na pouť k blahoslavené Marii Paschalis, spojenou s žehnáním mauzolea rodiny Kleinů. Mši svatou v kostele sv. Vavřince bude od 11 hodin slavit kardinál Dominik Duka; v rámci hudebního doprovodu Scholou od svatého Mořice pod vedením Jiřího Stodůlky zazní mše D dur ("Lužanská", op. 86) od Antonína Dvořáka (varhany: Jiří Gottwald). Následné žehnání mauzolea proběhne ve 12:30 hodin. Při mši svaté bude možnost přispět na obnovu sobotínských varhan (viz odkaz na YouTube), které prochází závěrečnou fází své rekonstrukce.

https://www.youtube.com/watch?v=FvaUX9GhibQ

Obrázek
Zpět na všechny akce